Stowarzyszenie Artystów ENTER ART prowadzone jest od 2003 roku przez poznańskich artystów: Luizę Niedźwiecką-Kowalonek i Michała Kowalonka. Siedzibą ENTER ART jest pracownia artystyczna LUPA, mieszcząca się w Puszczykowie pod Poznaniem.

Stowarzyszenie Artystów ENTER ART to grupa twórców, plastyków, muzyków, ludzi teatru, pedagogów i psychologów, których głównym celem jest promowanie uczestnictwa w kulturze, zachęcanie do brania czynnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym, edukacja poprzez sztukę oraz integracja różnych społeczności i osób w różnym wieku. Pracujemy na rzecz młodych artystów – zapewniamy im zaplecze do tworzenia muzyki. Zatrudniamy artystów, którzy pracują twórczo dla młodzieży.

Pomagamy dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Uczymy asertywności, wyrażania myśli i uczuć, rozumienia i rozwiązywania codziennych problemów. Rozbudzamy pasje, proponujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu, podnosimy poziom kreatywności, samoświadomości. Stwarzamy warunki sprzyjające oderwaniu się od złych przyzwyczajeń.

Współpracujemy ze szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi, domami dziecka, pogotowiem opiekuńczym, organizacjami pozarządowymi. Realizujemy projekty kulturalne oraz z zakresu pomocy społecznej, wspierane przez Urząd Miasta Poznania. Nasza działalność cieszy się poparciem ważnych instytucji kulturalnych, a także znanych i zasłużonych ludzi sztuki.

Inicjatorką i Prezesem Stowarzyszenia jest Luiza Niedźwiecka-Kowalonek, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, laureatka Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Poznania, Medalu Młodej Sztuki, Styepndium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  za projekty autorskie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych w zakresie arteterapii.

  • W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt „Ikona jako chrześcijańska tradycja Wschodu i Zachodu”